រឿង៖ លោកគ្រូកុយ សម្តែងដោយក្រុមកំប្លែងនាយកុយ ០១ ឧសភា ២០១៦
រឿង៖ ចៅត្រលាច ក្រុមកំប្លែងនាយកុយ ២៣ មេសា ២០១៦
ទស្សនា ក្រុមកំប្លែងហង្សមាស រឿង ឆ្នាំថ្មីលេងល្បែងប្រជាប្រិយ
រីករាយទស្សនាជាមួយក្រុមកប្លែងរបស់លោកពូ កុយ
រីករាយទស្សនាក្រុមកំប្លែងរបស់តារាកប្លែជើងចាស់ ពូ ក្រឹម និង ពូ កុយ 06 March 2016
កំប្លែងលោកពូកុយមួយឈុតនេះ ជាមួយរូបថតលោកតាស៊ិនស៊ីសាមុតផ្ទុះសំណើចពេញឆាក
សើចចប្បាយជាមួយក្រុមកប្លែងលោកពូ កុយ "យក្សជំពាក់លុយ" (២៩ មករា ២០១៦)
កំប្លែងខ្លីសម្តែងដោយក្រុមកំប្លែងហង្សមាសរឿង"ជម្លោះព្រោះប្រច័ណ្ឌ"
ទស្សនាកំប្លែងខ្លីសម្តែងដោយក្រុមនាយកុយរឿង "បំណុលខ្មោច"
រីករាយកំសាន្តជាមួយក្រុមកំប្លែង នាយ កុយ រឿង ថ្ងៃការតែគ្មានអាចារ្យ
កំប្លែងលោកពូកុយ និង លោកពូក្រឹម ក្នុងឆាកតន្ត្រីគ្រួសារខ្មែរ ២៧ ធ្នូ ២០១៥
កំប្លែងលោកពូកុយ 19 December 2015
កំប្លែងហង្សមាសសម្តែដោយក្រុមនាយខ្ចឹបរឿង "អ្នកតាខ្សែលើ"
មួយឈុតរបស់ក្រុមកំប្លែងនាយកុយ ក្នុងរឿង «លោកគ្រូកុយ» ផ្ទុះសំណើចពេញឆាក
29 November 2015 កំប្លែងតន្ត្រីស្រុកស្រែ ពូកុយ
188Bet