សើចសប្បាយជាមួយក្រុមកំប្លែងនាយក្រឹម ០៣ មិថុនា ២០១៦
រីករាយទស្សនាក្រុមកំប្លែងនាយ ខាត់ ចំរើន និយាយពី ច្បាប់ចរាចរណ៍ (១៧ មេសា ២០១៦ )
ពូក្តឹបងូតទឹកដូចអត់ងូត
កំប្លែង SeaTV - 24 Jan 2016
កំប្លែង នាយក្រឹម (23 Jan 2016 On SeaTV)
កំប្លែងនាយក្រឹមក្នុងតន្រ្តីខេអេភី (08 Jan 2016)
Neay krerm comedy, 20 December 2015
ទស្សនាក្រុមកំប្លែងនាយខ្ចឹបរឿង "កុំចេះតែចង់"
សើចសប្បាយជាមួយកំប្លែងខ្លីសំដែងដោយក្រុមនាយក្រឹម 05 Dec 2015
កំប្លែងអាស៊ីអាគ្នេយ៏សម្តែងដោយកុ្រមកំប្លែង នាយក្រឹម នឹង ចូលរួមសម្តែងដោយលោក ចំរុង នឹង លោក Hero ផ្ទុះសំណើចពេញឆាក 28 Nov 2015
កំប្លែងបុសអាស៊ីអាគ្នេយ៍សំដែងដោយក្រុមនាយ ខាត់ ចំរើន (15 Nov 2015)
រីករាយទស្សនាក្រុមកំប្លែងនាយក្រឹម (SEATV 07 Nov 2015)
BAYON Comedy, Khmer Comedy, 30 Oct 2015
កក្រើកតែម្ដង នាយ ក្រឹម ប៉ះ ខាត់ សុឃឹម
23 Oct 2015 នាយចយ ច្រៀងឌឺនាយក្រឹមរឿងដណ្តឹងប្រពន្ធ ផ្ទុះសំណើចពេញឆាក
188Bet