សើចរឹងពោះនាយពាក់មីអូសក្រឡាញ៉ែនីឡាតាមរយះរឿង «គ្រោះនាំសំណាង​»
សើចរឹងពោះជាមួយក្រុមកំប្លែងពែកមី ប្រចាំកម្មវិធីសំណើចតាមភូមិ បើកឆាកភ្លាមកូននាយពែកមីកូរពេញឆាក
សើចសប្បាយជាមួយក្រុមកំប្លែង CBS ថ្ងៃអាទិត្យតាមរយះរឿង «ធ្វើគុណបានទោស»
សើចរឹងពោះជាមួយកំប្លែងពែកមីថ្ងៃ៧មករា នាយពែកមីចូលផ្ទះសំណាក់យកកូនចូលជាមួយ
សើចចុកពោះជាមួយ ក្រុមកំប្លែងពែកមី ទើបលេងចប់មិញៗ តាមរយៈរឿង«ចង់ងាប់»
សើចចុកពោះជាមួយកំប្លែងពែកមី ទើបលេងចប់មិញៗ តាមរយៈរឿង «បំណុលមានម្ចាស់»​
សើចចុកពោះជាមួយកំប្លែង ពែកមី ទើបលេងចប់មិញៗ តាមរយៈរឿង «កុំសុីតាមឃ្លាន»
ពិតជាសម្ដែងបានល្អមែន ក្នុងរឿងកំប្លែងមួយរឿងនេះនាយចឺម និងនាយក្រូចសម្ដែងសាច់រឿងកម្សត់ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក
សើចរឹងពោះ កំប្លែងនាយពែកមីទើបលេងចប់មិញៗនេះ ឈុតនាយពែកមីអត់ពិនិត្យអ្នកជំងឺ ទៅពិនិត្យនាងខ្ញុងណាណោះវិញ
សើចសប្បាយជាមួយក្រុមកំប្លែងពែកមី លេងចប់មុននេះតាមរយះរឿង «ជ្រុលពេកហើយ»
ក្ដៅៗ! ក្រុមកំប្លែងពែកមីទើបលេងចប់មិញៗនេះ! សើចចុកពោះជាមួយ ឈុតនាយគ្រឿនច្រៀង «ជំងឺឬសដូងបាតរស់បានយូរប៉ុណ្ណា»
ក្ដៅៗសើចរឹងពោះជាមួយក្រុមកំប្លែងនាយពែកមី លេងចប់មុននេះគ្រួសារនាយគ្រឿនហាត់ក្បាច់គុនថៃជិ សើចហ្មង
សើចរឹងពោះនាយគ្រឿននិងនាងខ្ញុងចេញមកដាក់មួយបទសើចពេញឆាក ច្រៀងបទតាវមិញសឺ
សើចរឹងពោះនាយ​ក្រាន់ ច្រៀងកាលៃបទ «ឲ្យគេញ៉ែលឿនម៉្លេះ»
សើចសប្បាយជាមួយ ក្រុមកំប្លែងពែកមី ឈុតនាយជេននិយាយ ឌឺ លោកគ្រូ ហោរា អគ្គីនេត្រ
188Bet