សែន រ៉ាដេត និង ថៃ (CNC Boxing 04 June 2016)
រឿង សោភ័ណ្ឌ និង ឡុង សុភី (CNC Boxing 04 June 2016)
ពេជ្រ សីហា និង ឡាវ (CNC Boxing 28 May 2016) មួយគូរនេះធានាថាបងប្អូនច្បាស់ជាជក់ចិត្ត
ឡុង សុភី និង ថៃ (CNC Boxing ON 07 May 2016)
រឿង សោភ័ណ្ឌ និង ថៃ (CNC Boxing ON 07 May 2016)
អេ យ៉ានុត និង ថៃ (CNC Boxing ON 24 April 2016)
ឌុន ប៊ុនធឿន និង ថៃ (CNC Boxing ON 24 April 2016)
ឡុង សុភី និង ថៃ (CNC Boxing 23 April 2016)
រឿង សោភ័ណ្ឌ និង ថៃ (CNC Boxing 23 April 2016) មួយគូនេះពិតជាជក់ចិត្តមែនវ៉ៃពីទឹកទីមួយរហូតដល់ទឹកទី៥
វីដេអូ​៖ សេន​ ប៊ុនថេន​​ ចំណាយ​ពេល​មិន​ដល់​១​នាទី​វាយ​កីឡាករ​ថៃ​មួយ​កែង​សន្លប់​លែង​ដឹង​ខ្លួន​
រឿង សោភ័ណ្ឌ និង ឡាវ (CNC Boxing ON 19 March 2016)ថ្ងៃនេះ សោភ័ណ្ឌ ធ្វើបានល្អណាស់ចូលដល់ទឹកទី០២ភ្លាមចូលវៃរហូតដល់កីឡាករឡាវសន្លប់
ឡុង សុភី និង ឡាវ (CNC Boxing ON 19 March 2016)
ទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយ គូពិសេសទម្ងន់ធ្ងន់ រវាង នាយ ក្រូចនិង នាយ តាក់ស៊ី
អ៊ុំ ចំរើន និង ឡាវ (CNC Boxing 27 Feb 2016)
ជា សំនៀង និង ថៃ (CNC Boxing 26 Dec 2015)
188Bet