រឿង ស្ត្រី និងនយោបាយ
រឿង ល្បែងជីវិត
រឿង ម្តាយកញ្ជ្រោង
រឿង បេះដូងស្រីឆ្នាស់
Swallow The Sun
Paradise Ranch
រឿង ស្នេហាអមតៈ
រឿង វិញ្ញាណស្នេហ៍ ៤៩ថ្ងៃ
Love Story In Harvard
រឿង អង្គរក្សក្រមុំ
Coffee Prince II
រឿង មន្តស្នេហ៍កាហ្វេ
Marry Me Mary
Boys Over Flowers
90 Days Time To Love
188Bet