រឿង ស្នេហ៍កញ្ជ្រោង បុរសទី១០០០
រឿង រាជបុត្របេះដូងពីរ
រឿង ជំនោរស្នហ៍ សិសិររដូវ
រឿង យុវវ័យ ក្នុងវ័យសិក្សា
រឿង សាងស្នេហ៍ជាថ្មី
Princess Man
រឿង បុរសអស្ចារ្យ
រឿង លង់ស្នេហ៏ប្រុសស្អាត
រឿង សមុទ្រស្នេហ៏
រឿង ប្រុសចិត្តងាយ
រឿង បេះដូងអ្នកជំនួញ
រឿង ម្ចាស់ក្សត្រី
រឿង ស្ត្រីល្បីឈ្មោះ
Save The Last Dance
The Greatest Love
188Bet