រឿង ពីរនាក់បងប្អូន
រឿង ភូមិតិច្ឆាន (ដែលមានការសម្ដែងពី លោក អេ ភូថង និង ជៀស ស្រួច)
រឿង អស់ទាស់ហ្មងទីតា
រឿងរលកចិត្ត
រឿង សម្ដីចុងក្រោយ ផលិតឆ្នាំ ១៩៩១ - ៩២
រឿង អ្នកលេងជើងខ្វេរ (Full Movie)
រឿង មាយាស្រ្ដី
រឿង ស្នេហ៍៩ រដូវកាលទី១
រឿង ប្រពន្ធប៉ាសង្សារកូន
រឿង រិទ្ធីសែន នាងកង្រី
រឿង សាងស្នេហ៍ក្នុងសុបិន្ត
រឿង សុវណ្ណបញ្ចា
រឿង ស្នេហាស្រុកស្រែ
រឿង ឧកញ្ញាក្នុងក្ដីស្រម៉ៃ
រឿង ស្ទឹងទឹកភ្នែក
188Bet