រឿង អ្នកក្លាហានអាទិទេព
និស្សិតផ្ដាច់សង្ខា វគ្គ២
Future cops 1993
រឿង អ្នកក្លាហានធ្លាក់លូ
ទិនហ្វី ៖ រឿងគ្រួសាររីករាយ
រឿង បេសកម្មកម្ចាត់ខ្មោចឆៅ
រឿង ទេវបុត្រណាចា
Little Buddha
រឿង មហាសំណើចចោរភ្នំ
ទិនហ្វី ៖ រឿង ទិនហ្វីកំពូលល្បិច
ទស្សនារឿងថ្មី របស់ទិនហ្វី ទេពមច្ឆា
រឿង សេនាសម្ងាត់រាជវាំង
រឿង អ្នកប្រម៉ាញ់សត្វចម្លែក Monster Hunt
ឈិនឡុង : រឿង អង្គរក្សជើងកន្រ្តៃហោះ
ទិនហ្វី : កំពូលអ្នកប្រើល្បិច ទិនហ្វី
188Bet