រឿង វីរៈបុរស គួនអុី
អាម៉ាប់ : រឿង កញ្ញាលោតផ្លោះ កំលោះហេងស៊យ 1988
រឿង យុទ្ធសិល្ប៍ ថាំងចេង សង្រោះបិសាចទាំងបី
ទិនហ្វី : រឿង ស្ដេចស្វាទិនហ្វី
ទិនហ្វី : រឿង អ្នកលេងកាំបិតហោះទិនហ្វី
ទិនហ្វី : រឿង ស្នេហាទិនហ្វី
ទិនហ្វី : រឿង សង្ឃឆ្កួតទិនហ្វី
ទិនហ្វី : រឿង ប៉ូលិសទិនហ្វី ប៉ះស្ដេចខ្មោច
រឿង បុប្ផាឆ្នាស់
ទិនហ្វី : រឿង ដល់កទិនហ្វី
ទិនហ្វី : រឿង ជឿលើចិត្តទិនហ្វី
ទិនហ្វី : រឿង ទេវតាល្បែងទិនហ្វី (៣ភាគបញ្ចូលគ្នា)
ទិនហ្វី : រឿង កម្មអញព្រេងឯង
ទិនហ្វី : រឿង ស្រលាញ់គឺស្រលាញ់
ទិនហ្វី : រឿង កំពូលមេធាវី ទិនហ្វី
188Bet