អាម៉ាប់ : រឿង អាម៉ាប់ កំទេចសំបុកចោរ
កុំកុំ : រឿង នាគកំណាចកុំកុំ
ទិនហ្វី : រឿង គ្រូចាប់ខ្មោចសហស្សវត្សថ្មី
ឈិនឡុង : រឿង ប៉ូលិសឈិនឡុង ឆ្នាំ២០១៤
រឿង អ្នកក្លាហានហ្វុងសាយយុគ (វគ្គ១)
កុំកុំ : ឈុតបាញ់គ្នាល្អបំផុតរបស់កុំកុំ
រឿង ក្បាច់ស្រវឹង កុំកុំ ប៉ះ ហ្វាងហ្វីហុង
រឿង ទេវតាធ្លាក់ពីលើមេឃ
រឿង កូននាគសាវលីង
រឿង ជាងដេរស្បែកជើង
ខ្មោច : រឿង ខ្មោចឆៅ
រឿង ស្រមោលជើងកន្រ្តៃហោះ ហ្វាងហ្វីហុង
រឿង ថ្វីដៃកំពូលសេនាសម្ងាត់រាជវាំង
ខ្មោច : រឿង ត្រកូលខ្មោចឆៅ
ទិនហ្វី : រឿង មន្តស្នេហ៍កំលោះទិនហ្វី
188Bet