រឿង ស្នេហ៍អូនលើស ១០០គីឡូ
រឿង បងធំប៉ះក្រមុំម្ទេសទុំ
រឿង ដាស់ខ្មោចថ្ងៃបុណ្យសង្សារ
រឿង ព្រៃផ្ដាច់ព្រលឹង
រឿង ក្រពើយក្ស
រឿង អ៊ូយលង អើយលងម្លេះ
រឿង កាប់មិនមុត ដុតមិនឆេះ
រឿង លោក​នេន​ក្មេង​លេង​ជាមួយ​ខ្មោច​ដើម​ខ្នុរ
រឿង ខ្មោចត្រឡោកបែក ភាគ២
រឿង អង្គរក្សស្នេហ៍
រឿង អ្នកការពារ ||
រឿង អ្នកប្រដាល់កែងជង្គង់ហោះ វគ្គ||
រឿង មហាសំណើចលោកបងថេង
រឿង ព្រះសង្ឃចិត្តស៊ូ
រឿង អ្នកលេងផ្ទុុះសំណើច
188Bet